Stöld på uppläggningsplatsen

Måndag morgon, den 30/4, rapporterades att två utombordare har blivit stulna från uppläggningsplatsen och ytterligare en båtmotor har tecken på påbörjad men avbruten stöld.

Ägarna är meddelade och uppmanade att polisanmäla stölderna.

Vi vill påminna igen om att grindarna alltid ska vara låsta på uppläggningsplatsen, även om det är bilar inne på platsen. Det är ofta svårt att avgöra om det är en båtägare eller en obehörig som flyttar delar från en båt till en bil. Lås därför gärna grinden efter infart och utfart.

Vatten på uppläggningsplatsen – uppdaterat

Våra vattenansvariga jobbar intensivt med att få igång vattnet. Idag är vatten tillgängligt i stugan på uppläggningsplatsen. Det är ännu fruset i marken och inget vatten i vattenposter på uppläggningsplatsen och inget vatten i klubbstugan i hamnen.

Eftersom det inte finns vatten i klubbstugan är det inte lämpligt att använda toaletten.


Uppdatering 10/4

Nu är vattnet tillgängligt på uppläggningsplatsen, även i vattenposterna. Klubbstugan i hamnen är fortfarande utan vatten men arbete pågår att få igång även vattnet i hamnen.