Vårmötet 2018

Vi var 46 medlemmar som samlades ännu en gång hos Erlandssons i Albyberg, Haninge.

Mötet gick bra. Punkterna avverkades i rask takt. Uppstod lite frågor när miljöansvarig Pelle informerade om de “Nya hårdare kraven om TBT-fira skrov”. Mer om TBT-fria skrov finns under Medlemssidan.

Festkommittén påminde om, och önskade alla Hjärtligt välkomna, till klubbens 40-års jubileum den 25 augusti.

Traditionsenligt hade vi under mötet en insamling till förmån för Sjöräddningssällskapet. Insamlingen gav 877 kr i bössorna och 170 kr i Swish, totalt 1 047 kr till Sjöräddningen.