Bryggprovning

Åke (vHamnkapten) håller oss alla uppdaterade om hur hamnarbetena framskrider.

Den nya servicebryggan är nu klar att användas. Belastningsprovades i dag av två personer och hund. Provet resulterade i “mycket bra godkänd”.

Ingen stiltje i hamnen

I hamnen pågår underhåll och reparationer för fullt nu när båtarna är borta. Det är mycket som ska göras för att allt ska fungera och vara fint när våren kommer tillbaka. Tack vHamnkapten Åke för bilderna!

Landfästet och kurvan till nya servicebryggan börjar bli klara.
Trasiga gångjärn på 100-bryggan ska åtgärdas
Landgång till 200-bryggan är upprätad numera.
Landgång till lilla flytbryggan snart klar.

Information från Båtsamverkan

Polisen har bett oss sprida information om två viktiga ämnen: DNA-märkning och störsändare för billarm. DNA-märkning är ett enkelt sätt att märka sina saker så att det blir svårare att sälja och lättare att få tillbaka om de blir stulna. Störsändare används av kriminella för att störa ut billarm. På en stor parkering under julhandel är det lätt att bara trycka på fjärrkontrollen till bilen utan att kontrollera om bilen verkligen blev larmad och låst. Om signalen störs ut är bilen varken larmad eller låst.

Läs mer i breven från polisen.

Information från polisen om DNA-märkning
Information om störsändare

polisen

Rapport från höstmöte 2016

På mötet den 17/11 var vi 48 medlemmar som slöt upp för att ta beslut och diskutera verksamheten kommande verksamhetsår. Bland det som vi gick igenom var val av ny styrelse, investeringar för kommande år och budget. Vi fick också en redovisning av klubbens miljöarbete genom redovisning av bottenfärgsenkät och bottentvätt.

Med enhällig uppslutning uppskattade de samlade medlemmarna styrelsens arbete för att få en bottentvätt till hamnen. Tanken är att vi under sommaren 2017 ska ha en fullt fungerande bottentvätt och därigenom slippa miljöpåverkan och jobbet som bottenfärger innebär. Det är ett stort steg framåt för att bli en mer miljövänlig båtklubb!

Vi fick också information om kommande medlemsaktiviteter. Ett samarbete med Essinge Båtklubb gör att vi kan erbjuda en båtmekanikerkurs för våra medlemmar. Vi kommer också ordna navigationskurs och segel- och trimningsaktiviteter. Har du något du skulle vilja se som medlemsaktiviteter inom klubben, eller är det något som du kan bidra med? Hör av dig till styrelsen.

Slutligen – ett stort tack till våra medlemmar och deltagare på mötet som gemensamt samlade in 1 260:- till Sjöräddningssällskapet.

Båtbottentvätt: http://www.boatwasher.se/
Sjöräddningen: http://www.sjoraddning.se/
Niklas som testat bottentvätt: http://www.sittbrunnen.se/havsbiblioteket/hafsorkestern

elsa_johansson_0
Sjöräddningen