Om klubbens hänglås

För att skydda våra medlemmars båtar och utrustning använder klubben ett avancerat system av hänglås. Dessa hänglås har en inbyggd kontroll av varje nyckel som ytterligare höjer säkerheten.

Om ett lås krånglar, och din nyckel inte fungerar efter flera försök uppskattar vi om du kontaktar vår medlemsansvarige för hjälp med att åtgärda låset och/ eller att byta ut nyckeln. Överdriven kraft eller användande av smörjmedel har vid flera tillfällen orsakat kollaps av lås och det går då inte att öppna grinden/ bommen utan att förstöra låset.

Många problem med lås kan lösas genom ett samtal med medlemsansvarige.

Stölder på Gålö

Vi har fått information om att båtägare på Gålö nyligen drabbats av stölder. Vi har ingen information om stölder inom klubben men uppmanar till vaksamhet.

Var extra noga med att vara uppmärksamma och att grindar och bom alltid är låsta, både i hamnen och på uppläggningsplatsen.

Om som alltid gäller att är det akut så ring till polisen på 112, annars meddela gärna styrelsen på styrelsen@morarna.se

Nästa upptagning 15 oktober

Upptagning i morgon lördag & vattnet fungerar igen!

En tamp på minst 10 meter skall finnas i fören och en lika lång tamp i aktern på styrbordssidan.

Du skall vara på plats på uppläggningsplatsen när ditt pass börjar och anmält närvaro till styrelsemedlem i boden och får då upptagningsnummer.

Upptagning betalas kontant enligt information under medlemssidorna.

Beroende på båtens storlek och ägarens erfarenhet skall respektive medlem se till att ha rätt antal personer på plats för att hantera båten.

Kör fram till kaj när det blir din tur. Turordningen på kvitto gäller och numret vissas på tavla vid upptagningskajen.
Kvitto lämnas till chauffören under transport.

Arbetsplikt gäller under ditt pass (ca: 2,5 tim) när du har kommit upp till uppläggningsplatsen och hjälp behövs vid bl a när båtarna skall sättas på plats.

Inga bilar inom uppläggningsplatsen under upptagning, inte ens för i och urlastning.

Tag gärna med bilen till hamnen när du hämtar din båt, det brukar bli mycket bilar vid uppläggningsplatsen på upptagningsdagarna.Korv, läsk och kaffe säljs i klubbens regi till självkostnadspris!

Vattnet

Vattenproblemen är åtgärdade efter att ny pump installerats hälsar hamnkapten Claes.

Korv & fika till självkostnadspris finns att köpa i klubbens regi

Korv & bröd 5 kr
Festis/lättöl 5 kr
Kaffe & kaka 5 kr