Upptagning 1 oktober – Vattnet i klubbstugan och på vinteruppläggningen

Upptagning

En tamp på minst 10 meter skall finnas i fören och en lika lång tamp i aktern på styrbordssidan.

Du skall vara på plats på uppläggningsplatsen när ditt pass börjar och anmält närvaro till styrelsemedlem i boden och får då upptagningsnummer.

Upptagning betalas kontant enligt information under medlemssidorna.

Beroende på båtens storlek och ägarens erfarenhet skall respektive medlem se till att ha rätt antal personer på plats för att hantera båten.

Kör fram till kaj när det blir din tur. Turordningen på kvitto gäller och numret vissas på tavla vid upptagningskajen.

Kvitto lämnas till chauffören under transport.

Arbetsplikt gäller under ditt pass (ca: 2,5 tim) när du har kommit upp till uppläggningsplatsen och hjälp behövs vid bl a när båtarna skall sättas på plats.

Inga bilar inom uppläggningsplatsen under upptagning, inte ens för i och urlastning.

Tag gärna med bilen till hamnen när du hämtar din båt, det brukar bli mycket bilar vid uppläggningsplatsen på upptagningsdagarna.

Korv, läsk och kaffe säljs i klubbens regi till självkostnadspris!

Vattnet

Vattenproblemen i klubbstugan är lösta.

Problem finns med vattentillgång på vinteruppläggningsplatsen. Vattnet i “vinterstugan” fungerar dåligt men vatten finns att hämta på högra sidan av uppläggningsplatsen.

Under upptagningsdagen, 1/10 finns funktionärer på plats som kan ge mer information.