Städdag 15 september kl 18.00

Vinteruppläggningsplatsen generellt, inte bara din egen plats, ska städas den 15 september. Ni som ska ligga på “vinteruppläggningen” kallas sålunda till gemensam städning torsdag den 15 september. Samling klockan 18.00 vid vinteruppläggningsplatsen. Ta gärna med dig gräsklippare, trimmer och kratta då det är mycket gräs som skall klippas.

 

Inbrott i båt

VI har under sommaren vid minst ett tillfälle haft olovligt besök i klubbmedlemmars båtar. På uppläggningsplatsen upptäckte en båtägare, i veckan, att luckor till ruffen var flyttade och saker omflyttade. Ingenting saknas.

Tyvärr händer det sådana här saker så vi manar våra medlemmar till vaksamhet. Om ni ser något ovanligt som har hänt så meddela gärna berörd medlem och styrelsen.

Om det är en pågående aktivitet ska polisen tillkallas.

 

Torka och vattenbrist

Vi har haft en varm och skön sommar med många soltimmar. Nackdelen är att det är väldigt torrt och grundvattnet är lågt.

Därför vill vi påminna om att sötvatten ska användas sparsamt och enbart som dricksvatten, förutom hushållsvatten i stugan. Vattnet räcker till dricksvatten och att fylla dricksvattentankar men inte båt-tvätt. Använd gärna Skrubbis som står i mastskjulet för att tvätta båtbottnar. Sjövatten i hink och borste får lätt rent däcket på ett miljövänligt sätt.

By Peter Dowley from Dubai, United Arab Emirates - Abstract in sand and sky, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32187278