Vattenproblem i klubbstugan

Klubben har nu släppt på vatten till stugan och till uppläggningsplatsen efter vintern. Vattnet på uppläggningsplatsen fungerar bra men vi har problem i klubbstugan i hamnen, där det bara kommer en svag stråle ur kran. Vi rekommenderar således att du tar med dig eget vatten till kaffe/mat o.dyl.

Detta är speciellt viktigt för de som går vakt och inte har möjlighet att avvika för att hämta vatten.

Vi jobbar med att åtgärda problemen så vattnet bör snart vara igång med fullt tryck igen men till dess ska man inte räkna med att det finns vatten att använda.

Att tänka på inför sjösättning

Vi tackar Per i klubben för nedanstående förslag (som egentligen borde vara en självklarhet).

Tänk på att inte panikmåla med bottenfärg där stöttorna varit precis innan lyftet.

Färgen kladdar på slingen och på nästa båt. Måla i god tid innan – flytta en stötta i taget!

Styrelsen önskar Er alla en trevlig & Glad Påsk!

Sjösättning 2016 – bokning öppnar 15 mars

Våren är på gång och sjösättning bPictograms-nps-water-hand_launch-small_boat_launchörjar komma allt närmare. Dags att boka sjösättningsdag som i år är den 23 april eller 14 maj. Nytt för året är att du nu också kan boka pass som kan vara morgon, förmiddag eller eftermiddag f.o.m. 15 mars fram till sista veckan innan  första sjösättningen.

Så här bokar du sjösättningspass:

  • Gå till Bas K och logga in.
  • Klicka på ”boka pass”
  • Klicka på rullisten under visa scheman för att hitta just nu tillgängliga scheman. Där klickar du på det schema som du vill boka, dag, segelbåt eller motorbåt. MS går som segelbåt, snipa, katta och trimaran som motorbåt. Väl där klicka på boka där tiden passar dig bäst morgon, förmiddag eller eftermiddag. Är alla passen upptagna får du välja annan sjösättningsdag.
  • Kontrollera noga angivet datum och tider så att du bokar rätt sjösättningsdag.
  • Klicka på boka till höger om tidsangivelsen.
  • En ruta med ”godkänn” visas, klicka på ”spara”
  • Det går att ändra tid och dag fram till sista veckan före sjösättningen.
  • Om du vill ta bort bokningen klicka på den röda knappen ”X
  • Känner du att du behöver hjälp kontakta hamnkapten.

Se också instruktion under menyval Medlemssida, Informationsmaterial

Vårmöte 2016

Vi var lite fler än 40 personer som träffades för att genomföra vårmöte i föreningen. För många av oss var det ett välbekant återkommande till Morarnas hembygdsgård som en gång i tiden var klubbens hemvist.

Mötet inleddes med en presentation av Båtsamverkan. Två poliser från Handen informerade om varför det är så angeläget att vi alla hjälps åt och kan ha nytta av att vara vaksamma mot okända människor inom hamnområdet och annorlunda “beteendemönster”.

Under mötet togs beslut om att vi ansöker om anslutning till båtsamverkan, mer information om detta kommer publiceras här på hemsidan. Vi kommer här kunna vidarebefordra information från våra kontaktpersoner hos Polisen. Mer information om samarbetet med polisen och båtsamverkan kan läsas på Larmtjänsts hemsida.

Mikaela informerade om allas våra ansvar att ta ansvar för miljön – det gäller inte bara spillolja utan även slipdamm och glykolblandat vatten från höstkonserveringen av motorn. Detta vatten ska samlas upp och lämnas in på miljöstationen. I miljöstationen finns kärl för att ta emot både skadliga vätskor och annat avfall. Du ombeds följa instruktionerna i miljöstationen. Det är inte OK att slänga dunkar och annat avfall i kärlet för oljefilter. Varje dunk,trasa och till exempel pensel som ligger i behållaren för oljefilter måste någon i klubben, för hand sortera bort, alternativt faktureras vi extra av att SRV för att någon kemist hos dem gör detta.

Protokollet från mötet kommer att göras tillgängligt för medlemmar när det är underskrivet och justerat.

Vi samlade även ihop 945 kronor som går till Sjöräddningssällskapet!