Extra tider som Boatwasher kommer att ha öppet inför upptagningarna

Nedanstående tider är ”extra” tider, kopplade till våra upptagningsdagar. som du ha möjlighet att bottentvätta din båt!
21 september: 10.00-17.00
22 september: 10.00-17.00
28 september: 14.00-18.00
29 september: 09.00-18.00
12 oktober: 10.00-17.00
13 oktober: 09.00-14.00
Det finns även lite ”strötider” för att kunna tvätta men då måste du kontakta Boatwasher. Kundservice 08-663 32 89 eller 070-578 41 24.

Biltvätt är inte OK enligt våra miljöregler

Nedan ett dåligt exempel på vad som inte är OK att göra inom klubbområdet.

Biltvätt precis som båttvätt är förbjuden inom klubbområdet, både pga dålig vattentillgången och där utöver har vi en miljöpolicy som vi ska följa.

Biltvätt är i allra högsta grad väldigt tabu inom Morarnas område. När du tvättar bilen hamnar asfalt, oljor, salt och smuts direkt i havet. Morarnas miljöpolicy går går stick i stäv med bildens biltvätt nedan.

Dessutom, betongsuggorna vid piren står där p g a viss anledning – piren är inte byggd för tyngden av bilar och riskerar att försvagas.

Bilden är tagen av en medlem och skickad till styrelsen.