Information från polisen – båtsamverkan

Båtrelaterade brott

Under perioden 180601 – 180906 så har 29 brott anmälts.

Motsvarande tidsperiod 2017 var 41.
Fördelningen på brotten är 13 st på Gålö. Övriga är fördelade på olika platser i kommunen.
Utav dessa så är det 19 båtmotorer som är anmälda stulna. Vid några utav dessa så har man lossat båten från förtöjningsplatsen och bogserat dem till andra platser och där tillgripit motorn.
Enda iakttagelsen i samband med detta är att båtvakter sett 3 – 4 personer springa från platsen när de blivit upptäckta.

Kommunpolis
Lpo Haninge / Nynäshamn