Vattenbrist – uppdaterat 5/7 em

Vi har nu bekräftat vi inte har vatten på Morarna.

För båtar innebär det att tankar och dunkar inte kan fyllas i hamnen.

För användare av klubbstugan, och nattvakt, finns inte vatten i pentryt, toaletten eller i duschen.

Uppdatering: toaletten kan spolas manuellt med sjövatten, använd en hink från städskåpet i stugan fyll till hälften (ca 5 liter) med sjövatten och häll i toalettskålen .med viss snärt.

Tills vi åter har vatten i kranarna måste vatten tas med eller lösas på annat sätt, i en annan hamn.

Stöld & stöldförsök

Natten mellan 1-2 juli råkade klubben ut ovälkomna besökare. En motor är stulen och borta. Påbörjat stöldförsök på ytterligare en motor. Nattvakten uppmärksammade det hela strax efter klockan 02.00 och 3-4 ”figurer” sprang hukandes upp i skogen.

Inga bilar eller båtar har hörts inom området. Samtliga grindar var låsta då nattvakten patrullerat alla bryggor tidigare.

Båtägarna är underrättade och ombedda göra polisanmälan.

Viktigt att tänka på för alla:
Vid passering genom grind ska den alltid låsas. Även om grinden var öppen när du kom.

Båtvagnar, släpvagnar får inte parkeras inom hamnområdet, både av utrymmesskäl då parkeringsplatserna behövs för bilarna samt även ur säkerhetssynpunkt.